ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 799
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 96 ทอง 4  
6 โรงเรียนส่องแสงวิทยา สพม. สงขลา สตูล 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. ตรัง กระบี่ 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนตากใบ สพม. นราธิวาส 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. พัทลุง 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา สพม. ปัตตานี 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ สพม. ปัตตานี 80 ทอง 20  
22 โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ สพม. ปัตตานี 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 70 เงิน 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน