ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 079
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีพังงา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 97.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม. ตรัง กระบี่ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 สพม. นครศรีธรรมราช 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพม. นราธิวาส 92.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 92.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สงขลา สตูล 91.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. ตรัง กระบี่ 91.80 ทอง 9  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. สงขลา สตูล 91.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 91.60 ทอง 11  
13 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) สพม. สงขลา สตูล 91.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 91 ทอง 14  
15 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 90.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 90 ทอง 16  
17 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 89.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 89.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สพม. พัทลุง 88.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 88.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบางดีวิทยาคม สพม. ตรัง กระบี่ 88.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88.20 ทอง 21  
23 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 87.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ สพม. นครศรีธรรมราช 87.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 87.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. นราธิวาส 85 ทอง 26  
27 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 75.60 เงิน 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน