ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 078
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร สพม. นครศรีธรรมราช 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนด่านสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 72.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สพม. พัทลุง 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนปะทิววิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนพนมศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 68 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สพม. สงขลา สตูล 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร สพม. นครศรีธรรมราช 64.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สพม. ตรัง กระบี่ 60.33 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา สพม. นครศรีธรรมราช - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน