ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 726
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 95.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 90.63 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 89.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 86.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. ตรัง กระบี่ 85.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 84.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 83.88 ทอง 12  
13 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. ตรัง กระบี่ 82.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81.65 ทอง 14  
15 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 81.25 ทอง 15  
16 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 80.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนชะอวด สพม. นครศรีธรรมราช 78.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 74.75 เงิน 19  
20 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 73.85 เงิน 20  
21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 72.25 เงิน 21  
22 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 72.25 เงิน 21  
23 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. พัทลุง 70 เงิน 23  
24 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. ปัตตานี 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนแม่ลานวิทยา สพม. ปัตตานี 64 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 63 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. นครศรีธรรมราช 63 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. นราธิวาส 61 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สพม. ยะลา 60 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน