ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 725
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 77 เงิน 4  
6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 76 เงิน 6  
8 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 76 เงิน 6  
9 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพม. ตรัง กระบี่ 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ สพม. สงขลา สตูล 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 71 เงิน 13  
15 โรงเรียนควนขนุน สพม. พัทลุง 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ สพม. ยะลา 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 65 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. นครศรีธรรมราช 65 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี สพม. ปัตตานี 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 63 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 63 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนละงูพิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 62 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ สพม. สงขลา สตูล 62 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 58 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 57 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 56 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. ปัตตานี 54 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 51 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน