ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 724
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. นครศรีธรรมราช 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ สพม. ตรัง กระบี่ 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. ตรัง กระบี่ 75 เงิน 12  
14 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สพม. พัทลุง 75 เงิน 12  
15 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ สพม. นครศรีธรรมราช 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 74 เงิน 15  
17 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนอัตตัรบียะฮ์อิสลามียะฮ์ สพม. ปัตตานี 72 เงิน 18  
20 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 69 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 67 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนสทิงพระวิทยา สพม. สงขลา สตูล 66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนอามานะศักดิ์ สพม. ปัตตานี 66 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 66 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนแม่ลานวิทยา สพม. ปัตตานี 66 ทองแดง 25  
29 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 65 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 60 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน