ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 072
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. พัทลุง 80.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 75.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. สงขลา สตูล 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. ตรัง กระบี่ 68.33 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 66.33 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 64.33 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 64.33 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 62.33 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน