ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 715
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 84.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 82.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 81.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 76.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. ตรัง กระบี่ 74.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน