ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 714
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. สงขลา สตูล 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 88.17 ทอง 5  
6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 86.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 86.17 ทอง 8  
9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 85.83 ทอง 9  
10 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. สงขลา สตูล 85.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 82.83 ทอง 12  
13 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 81.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 80.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 60 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน