ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 708
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 85.83 ทอง 4  
5 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 85.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 84.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. ตรัง กระบี่ 73.83 เงิน 9  
10 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 71.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 70.66 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน