ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 706
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. สงขลา สตูล 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนสตรียะลา สพม. ยะลา 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. นครศรีธรรมราช 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 62 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน