ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 704
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. สงขลา สตูล 97.10 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 95.47 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. นครศรีธรรมราช 93.77 ทอง 4  
5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 92.05 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90.08 ทอง 6  
7 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 89.22 ทอง 7  
8 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 89.03 ทอง 8  
9 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 88.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 88.43 ทอง 11  
12 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 88.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 85.82 ทอง 13  
14 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 85.68 ทอง 14  
15 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 85.37 ทอง 15  
16 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 85.35 ทอง 16  
17 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 84.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 82.98 ทอง 19  
20 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 81.15 ทอง 20  
21 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 80.30 ทอง 21  
22 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 79.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 79.25 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 79.07 เงิน 24  
25 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 75.43 เงิน 25  
26 โรงเรียนสะนอพิทยาคม สพม. ปัตตานี 74.38 เงิน 26  
27 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. นราธิวาส 71.40 เงิน 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน