ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 95.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ สพม. สงขลา สตูล 94.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 94.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. ตรัง กระบี่ 94.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 94.17 ทอง 6  
7 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 94.17 ทอง 6  
8 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 92.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 91.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 91.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 91.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 90.83 ทอง 12  
13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 90.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. ตรัง กระบี่ 90.17 ทอง 15  
16 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 90 ทอง 16  
17 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 88.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 88.67 ทอง 17  
19 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 88.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 88 ทอง 20  
21 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 87.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 85.83 ทอง 22  
23 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 84.17 ทอง 23  
24 โรงเรียนสะนอพิทยาคม สพม. ปัตตานี 83.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สพม. นราธิวาส 82.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 82.17 ทอง 26  
27 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 81.83 ทอง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน