ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 070
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) สพม. สงขลา สตูล 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนสภาราชินี 2 สพม. ตรัง กระบี่ 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนเมืองหลังสวน สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. ตรัง กระบี่ 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. พัทลุง 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 46 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 43 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 40 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน