ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 698
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 96.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 95.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 94.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 93.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 93.60 ทอง 5  
7 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. นครศรีธรรมราช 92.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 92.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 92.40 ทอง 8  
10 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 92.40 ทอง 8  
11 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 92.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 92.10 ทอง 12  
13 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 91.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 91.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. นครศรีธรรมราช 90.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 90.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนพนมศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. ตรัง กระบี่ 89.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 89.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 89.60 ทอง 19  
21 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 87 ทอง 23  
24 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 87 ทอง 23  
25 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 86.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม สพม. ปัตตานี 85.90 ทอง 26  
27 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 85.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. พัทลุง 84.90 ทอง 28  
29 โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ สพม. ปัตตานี 84.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. ยะลา 82.70 ทอง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน