ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 697
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 89.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 89.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 89.60 ทอง 5  
7 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 89.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 88.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน สพม. ปัตตานี 86.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนสตรีพังงา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 85.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 84.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. นครศรีธรรมราช 84.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 83.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. นครศรีธรรมราช 83.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 81.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. ปัตตานี 80.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 80.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา สพม. สงขลา สตูล 78.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 78.10 เงิน 24  
25 โรงเรียนดรุโณทัย สพม. ตรัง กระบี่ 77.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 77.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 77.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. ยะลา 74.50 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 74.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนอิบตีดาวิทยา สพม. นราธิวาส - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน