ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 694
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 96.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 95.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 93.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพม. สงขลา สตูล 89.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 88.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 88.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 87.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สพม. ปัตตานี 87.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ สพม. นครศรีธรรมราช 87.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 86.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 86.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ สพม. สงขลา สตูล 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.80 ทอง 16  
18 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. ยะลา 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 83.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 80.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง 79.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 74.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. ปัตตานี 74.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 64.40 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 63.40 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 52.40 เข้าร่วม 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน