ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 693
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 95.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 86.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 84.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน สพม. ปัตตานี 82.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 81.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 80.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนดารุลอูลูม สพม. สงขลา สตูล 75.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 75.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 74.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 73.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. พัทลุง 72.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 72.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 72 เงิน 19  
21 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 72 เงิน 19  
22 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 70 เงิน 23  
24 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 67.60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 65.60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนดารุสสาลาม สพม. นราธิวาส 65.40 ทองแดง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน