ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 692
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 90.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 89.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนสตรีพังงา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนตากใบ สพม. นราธิวาส 84.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 84.20 ทอง 10  
12 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. ตรัง กระบี่ 83.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 83.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 82.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 82.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนไชยาวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนชะอวด สพม. นครศรีธรรมราช 80.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 77.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 70.40 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน