ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 691
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 99.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. ตรัง กระบี่ 98.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 98 ทอง 5  
6 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 97.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 97 ทอง 7  
8 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ สพม. พัทลุง 96.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 96 ทอง 9  
10 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 95.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม. ตรัง กระบี่ 95 ทอง 11  
12 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. พัทลุง 94.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนพนมศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 94 ทอง 13  
14 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 93.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 93 ทอง 15  
16 โรงเรียนจรัสพิชากร สพม. นครศรีธรรมราช 92.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 92 ทอง 17  
18 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 91.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 91 ทอง 19  
20 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 90.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพม. ปัตตานี 90 ทอง 21  
22 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 89 ทอง 22  
23 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สพม. นราธิวาส 88.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 85.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80 ทอง 27  
28 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) สพม. ปัตตานี 70 เงิน 28  
29 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. นราธิวาส 39 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน