ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 690
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพม. ตรัง กระบี่ 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. นครศรีธรรมราช 99.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 98.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 98 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 97.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 97 ทอง 7  
8 โรงเรียนเกาะสมุย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 96.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 96 ทอง 9  
10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 95.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 95 ทอง 11  
12 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 94.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 94 ทอง 13  
14 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 93.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 93 ทอง 15  
16 โรงเรียนศอลาหุดดีน สพม. สงขลา สตูล 93 ทอง 15  
17 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. ปัตตานี 92.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 92 ทอง 18  
19 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 91.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. นครศรีธรรมราช 91 ทอง 20  
21 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. ตรัง กระบี่ 90.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 90 ทอง 22  
23 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 89.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 89 ทอง 24  
25 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 66 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนศึกษาศาสตร์อิสลาม สพม. นราธิวาส 65 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนสะนอพิทยาคม สพม. ปัตตานี 60 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน