ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 689
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 95.15 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 93.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) สพม. สงขลา สตูล 92.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 91.31 ทอง 4  
5 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. ตรัง กระบี่ 89.56 ทอง 5  
6 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 88.52 ทอง 6  
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) สพม. ปัตตานี 88.09 ทอง 7  
8 โรงเรียนเกาะสมุย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 83.61 ทอง 9  
10 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 82.82 ทอง 10  
11 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 81.74 ทอง 11  
12 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81.32 ทอง 12  
13 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 80.47 ทอง 13  
14 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80.41 ทอง 14  
15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80.32 ทอง 15  
16 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สพม. สงขลา สตูล 80.11 ทอง 16  
17 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 77.65 เงิน 17  
18 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 75.69 เงิน 18  
19 โรงเรียนปัญญาทิพย์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 75.13 เงิน 19  
20 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 74.70 เงิน 20  
21 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพม. ปัตตานี 74.63 เงิน 21  
22 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 74.28 เงิน 22  
23 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน สพม. ปัตตานี 73.34 เงิน 23  
24 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 72.15 เงิน 24  
25 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 72.04 เงิน 25  
26 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 71.22 เงิน 26  
27 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 65.55 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. นราธิวาส 64.84 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. สงขลา สตูล 64.71 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 60 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน