ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 687
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขนอมพิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม. นครศรีธรรมราช 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85 ทอง 9  
12 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 85 ทอง 9  
13 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 81 ทอง 13  
15 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 80 ทอง 15  
18 โรงเรียนระโนดวิทยา สพม. สงขลา สตูล 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 75 เงิน 21  
23 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สพม. นราธิวาส 71 เงิน 24  
26 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. ปัตตานี 66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบาเจาะ สพม. นราธิวาส 64 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง - -  
30 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. นราธิวาส - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน