ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 686
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพม. ตรัง กระบี่ 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สพม. สงขลา สตูล 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สพม. สงขลา สตูล 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. นครศรีธรรมราช 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. นครศรีธรรมราช 81 ทอง 16  
18 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ สพม. พัทลุง 80 ทอง 18  
20 โรงเรียนสะนอพิทยาคม สพม. ปัตตานี 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 79 เงิน 20  
22 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนสตรีพังงา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพม. ปัตตานี 70 เงิน 26  
27 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สพม. นราธิวาส 69 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. นราธิวาส 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ สพม. ยะลา 60 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน