ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 685
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. ตรัง กระบี่ 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 97 ทอง 4  
6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 97 ทอง 4  
7 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. ตรัง กระบี่ 95 ทอง 7  
8 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. พัทลุง 95 ทอง 7  
9 โรงเรียนเทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) สพม. สงขลา สตูล 95 ทอง 7  
10 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. นครศรีธรรมราช 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สพม. นครศรีธรรมราช 92 ทอง 10  
12 โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 92 ทอง 10  
13 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 86 ทอง 13  
16 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน สพม. ปัตตานี 86 ทอง 13  
17 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ สพม. ยะลา 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 78 เงิน 17  
19 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 78 เงิน 17  
20 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 78 เงิน 17  
21 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 78 เงิน 17  
22 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 78 เงิน 17  
23 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 72 เงิน 23  
25 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 72 เงิน 23  
26 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. นราธิวาส 70 เงิน 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน