ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 684
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. นครศรีธรรมราช 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 99.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 98.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 96 ทอง 5  
7 โรงเรียนชะอวด สพม. นครศรีธรรมราช 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. ตรัง กระบี่ 91 ทอง 10  
12 โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 91 ทอง 10  
13 โรงเรียนปะทิววิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม. ตรัง กระบี่ 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนเทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) สพม. สงขลา สตูล 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. นครศรีธรรมราช 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สพม. พัทลุง 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน สพม. ปัตตานี 71 เงิน 20  
22 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 71 เงิน 20  
23 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 71 เงิน 20  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 60 ทองแดง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน