ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 683
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. สงขลา สตูล 80 ทอง 5  
6 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 74 เงิน 7  
9 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน สพม. ปัตตานี 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 67 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. นครศรีธรรมราช 67 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. พัทลุง 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. ตรัง กระบี่ 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. ตรัง กระบี่ 63 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 62 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนชะอวด สพม. นครศรีธรรมราช 61 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ สพม. ยะลา 60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 50 เข้าร่วม 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน