ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 682
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. ตรัง กระบี่ 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สพม. พัทลุง 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 65 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 63.50 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 62.50 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 61.50 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. ตรัง กระบี่ 61 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน สพม. ปัตตานี 60.50 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. สงขลา สตูล 60 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน