ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 680
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม. ตรัง กระบี่ 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนควนเนียงวิทยา สพม. สงขลา สตูล 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 75 เงิน 5  
7 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 75 เงิน 5  
8 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 72 เงิน 8  
10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 65 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 65 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 62 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 62 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 62 ทองแดง 15  
19 โรงเรียนรัษฎา สพม. ตรัง กระบี่ 62 ทองแดง 15  
20 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 62 ทองแดง 15  
21 โรงเรียนท่าชนะ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 55 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 55 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 55 เข้าร่วม 21  
24 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 55 เข้าร่วม 21  
25 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สพม. นราธิวาส 55 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน