ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 068
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 89.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 88.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สพม. พัทลุง 86.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 85.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ สพม. ตรัง กระบี่ 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 76.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 75.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนเทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) สพม. สงขลา สตูล 63.33 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. พัทลุง 60 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน