ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 679
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. ตรัง กระบี่ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนควนเนียงวิทยา สพม. สงขลา สตูล 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. ตรัง กระบี่ 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ สพม. ตรัง กระบี่ 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 65 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 65 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 62 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง 55 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 55 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 55 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 55 เข้าร่วม 12  
16 โรงเรียนสตรีปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 55 เข้าร่วม 12  
17 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 55 เข้าร่วม 12  
18 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. ยะลา 55 เข้าร่วม 12  
19 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 55 เข้าร่วม 12  
20 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ สพม. สงขลา สตูล 55 เข้าร่วม 12  
21 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) สพม. สงขลา สตูล 55 เข้าร่วม 12  
22 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 55 เข้าร่วม 12  
23 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สพม. นราธิวาส 55 เข้าร่วม 12  
24 โรงเรียนไชยาวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 55 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน