ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 678
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) สพม. ปัตตานี 77 เงิน 6  
8 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน สพม. ปัตตานี 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 70 เงิน 11  
13 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 68 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 65 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 63 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. ตรัง กระบี่ 62 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 61 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 60 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. ยะลา 60 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 55 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 50 เข้าร่วม 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน