ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 677
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. ตรัง กระบี่ 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 65 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 65 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 65 ทองแดง 6  
10 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 65 ทองแดง 6  
11 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนควนเนียงวิทยา สพม. สงขลา สตูล 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 60 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 60 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 60 ทองแดง 12  
16 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 55 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 55 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 55 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 52 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 52 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 52 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนไชยาวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 52 เข้าร่วม 19  
23 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 51 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา สพม. ปัตตานี 50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 50 เข้าร่วม 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน