ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 067
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ สพม. สงขลา สตูล 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 85.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 83.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 สพม. นครศรีธรรมราช 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สพม. ตรัง กระบี่ 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 81.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81.33 ทอง 12  
14 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 80.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 75.33 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน