ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 664
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 82.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 65.40 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 52.60 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 49.05 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 48.35 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 47.50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนรัษฎา สพม. ตรัง กระบี่ 46.70 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 45.65 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 44.15 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ สพม. สงขลา สตูล 42.40 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม. ตรัง กระบี่ 42.10 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี สพม. ปัตตานี 41.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 40.95 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 40.40 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 40 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 39.50 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 36.35 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 31.35 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 28.35 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน