ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 663
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบาเจาะ สพม. นราธิวาส 97.85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 91.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนควนโดนวิทยา สพม. สงขลา สตูล 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเชียรใหญ่ สพม. นครศรีธรรมราช 90.85 ทอง 4  
5 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. ปัตตานี 85.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบำรุงศึกษา สพม. สงขลา สตูล 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 77.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนระโนดวิทยา สพม. สงขลา สตูล 76.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. ตรัง กระบี่ 74.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. พัทลุง 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 68.90 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสภาราชินี 2 สพม. ตรัง กระบี่ 68.55 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 63.45 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 60.95 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอุดมวิทยายน สพม. พัทลุง 57.95 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 57.20 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 57 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. นราธิวาส 53.50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สพม. ยะลา 53.10 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 52.60 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 52.50 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 52.40 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี สพม. ปัตตานี 52 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 51.70 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนดรุณวิทยา สพม. สงขลา สตูล 51.30 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 49.85 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 49 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. ยะลา 48.60 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. นราธิวาส 48.60 เข้าร่วม 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน