ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 662
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบาเจาะ สพม. นราธิวาส 99.10 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 98.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 88.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนควนเนียงวิทยา สพม. สงขลา สตูล 86.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 81.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 81.10 ทอง 6  
7 โรงเรียนนบพิตำวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 80.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบางดีวิทยาคม สพม. ตรัง กระบี่ 80.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 74.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 70.70 เงิน 10  
11 โรงเรียนเมืองหลังสวน สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 70.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง สพม. พัทลุง 68.10 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเชียรใหญ่ สพม. นครศรีธรรมราช 67.70 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 64.80 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. พัทลุง 64.10 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ สพม. ปัตตานี 60.50 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 60.25 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 58.60 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 58.60 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนสตรียะลา สพม. ยะลา 57.90 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนสภาราชินี 2 สพม. ตรัง กระบี่ 57.40 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 55 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 53.50 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 52.50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. ปัตตานี 51.60 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี สพม. ปัตตานี 51.10 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 50.60 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 48.50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. นราธิวาส 47.70 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน