ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 661
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 86.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สพม. สงขลา สตูล 85.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 84.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 84.60 ทอง 5  
7 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 83.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 82.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 82.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 82.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง 81.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 80.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 73.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 73.60 เงิน 21  
23 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 70.60 เงิน 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน