ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 066
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สพม. ตรัง กระบี่ 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนควนขนุน สพม. พัทลุง 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ สพม. สงขลา สตูล 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 68 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน