ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 658
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 94.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. พัทลุง 87.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. ตรัง กระบี่ 87.20 ทอง 6  
8 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. นครศรีธรรมราช 86.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 86.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สพม. สงขลา สตูล 85.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 84.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 84.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนสตรีพังงา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 84.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 83.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สพม. ตรัง กระบี่ 83.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 82.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 81.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนควนโดนวิทยา สพม. สงขลา สตูล 81.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81.60 ทอง 19  
21 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. นราธิวาส 70 เงิน 23  
24 โรงเรียนจะนะวิทยา สพม. สงขลา สตูล 0 เข้าร่วม  
25 โรงเรียนสตรียะลา สพม. ยะลา 0 เข้าร่วม  
26 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 0 เข้าร่วม  
27 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 0 เข้าร่วม  
28 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน