ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 657
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทพา สพม. สงขลา สตูล 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 89.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. ตรัง กระบี่ 88.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 87.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. พัทลุง 87.80 ทอง 9  
11 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 87.80 ทอง 9  
12 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 86.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 86.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. สงขลา สตูล 86.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 86.20 ทอง 14  
16 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. นราธิวาส 82.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ สพม. ปัตตานี 80.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 80.40 ทอง 22  
24 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 80.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 0 เข้าร่วม  
26 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สพม. ยะลา 0 เข้าร่วม  
27 โรงเรียนชะอวด สพม. นครศรีธรรมราช 0 เข้าร่วม  
28 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 0 เข้าร่วม  
29 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน