ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 655
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. ตรัง กระบี่ 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนรัษฎา สพม. ตรัง กระบี่ 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) สพม. ปัตตานี 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สพม. นครศรีธรรมราช 76 เงิน 12  
14 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 73 เงิน 15  
17 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 73 เงิน 15  
18 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนทรายขาววิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 71 เงิน 18  
20 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 69 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนนบพิตำวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 65 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 62 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 54 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. ปัตตานี 53 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. นราธิวาส 50 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน