ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 654
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) สพม. ปัตตานี 77.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3(บ้านนา) สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 77.50 เงิน 4  
6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 74 เงิน 6  
8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 70.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. พัทลุง 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 70 เงิน 9  
11 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 68.50 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 66.50 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 64.50 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนทรายขาววิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 63.50 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม. นครศรีธรรมราช 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม. ตรัง กระบี่ 62.50 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 62 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนระโนด สพม. สงขลา สตูล 61.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 58.50 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 57.50 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนสตรียะลา สพม. ยะลา 57.50 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. ยะลา 55.50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. สงขลา สตูล 54 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนรัษฎา สพม. ตรัง กระบี่ 52 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ สพม. สงขลา สตูล 50 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 44 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. ปัตตานี 36 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ สพม. นราธิวาส - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน