ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 653
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ สพม. นราธิวาส 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ สพม. ตรัง กระบี่ 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ สพม. ยะลา 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ สพม. สงขลา สตูล 77 เงิน 11  
13 โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สพม. สงขลา สตูล 76 เงิน 13  
15 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 76 เงิน 13  
16 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. สงขลา สตูล 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 74.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 74 เงิน 18  
20 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. พัทลุง 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. ตรัง กระบี่ 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 71 เงิน 22  
24 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. ยะลา 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนสตรียะลา สพม. ยะลา 70 เงิน 24  
26 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพม. ปัตตานี 70 เงิน 24  
27 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 70 เงิน 24  
28 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ สพม. นครศรีธรรมราช 0 เข้าร่วม  
30 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน