ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 652
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 92.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 87.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 83.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. ตรัง กระบี่ 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 82.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 80.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 76.90 เงิน 9  
10 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 76.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ สพม. สงขลา สตูล 75.90 เงิน 11  
12 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 75.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนคลองแดนวิทยา สพม. สงขลา สตูล 75.30 เงิน 13  
14 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. นครศรีธรรมราช 75.10 เงิน 14  
15 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ สพม. ตรัง กระบี่ 74.10 เงิน 15  
16 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 73.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ สพม. นครศรีธรรมราช 70.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. พัทลุง 67.80 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 63.60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 63.60 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 60 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน สพม. ปัตตานี 60 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. ยะลา 60 ทองแดง 22  
26 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 60 ทองแดง 22  
27 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพม. ปัตตานี 60 ทองแดง 22  
28 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 60 ทองแดง 22  
29 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 60 ทองแดง 22  
30 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน