ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 651
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 78.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนพนมศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. พัทลุง 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 73.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพม. สงขลา สตูล 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 73 เงิน 8  
10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 72.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 72 เงิน 11  
13 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ สพม. ตรัง กระบี่ 71 เงิน 13  
15 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 71 เงิน 13  
16 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) สพม. ตรัง กระบี่ 71 เงิน 13  
17 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สพม. สงขลา สตูล 68.50 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) สพม. สงขลา สตูล 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 67 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 66.50 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. ตรัง กระบี่ 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนเขาพังไกร สพม. นครศรีธรรมราช 65 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล สพม. นครศรีธรรมราช 63.50 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพม. นราธิวาส 61 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 58 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 56.50 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบาเจาะ สพม. นราธิวาส 55.50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพม. ปัตตานี 51 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน