ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 650
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 88.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนบพิตำวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม. นครศรีธรรมราช 79.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 77.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 75.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 73.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 71.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนเมืองถลาง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. พัทลุง 69.50 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 69.50 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 67.50 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 67 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพม. ปัตตานี 65.50 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สพม. ตรัง กระบี่ 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. ยะลา 63.50 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ สพม. ปัตตานี 63.50 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 63 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 61.50 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนไชยาวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. นราธิวาส 55.50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 55 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน