ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 065
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง สพม. พัทลุง 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. ตรัง กระบี่ 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. นครศรีธรรมราช 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. ตรัง กระบี่ 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สพม. ตรัง กระบี่ 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. พัทลุง 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 66 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน