ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 649
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 92.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรียะลา สพม. ยะลา 88.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.10 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 85.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 83.90 ทอง 10  
11 โรงเรียนเสาธงวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80.70 ทอง 14  
15 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 77.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 77.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนไชยาวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 74.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 74.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. สงขลา สตูล 73.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 72.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 70.70 เงิน 21  
22 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สพม. พัทลุง 69.10 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน