ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 646
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. สงขลา สตูล 91.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สพม. ตรัง กระบี่ 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนละงูพิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 84.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ สพม. สงขลา สตูล 81.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. ตรัง กระบี่ 81.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. ยะลา 80.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. นครศรีธรรมราช 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 78.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สพม. พัทลุง 77.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 76.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. ยะลา 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 75.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 71.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 68.20 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. นราธิวาส 67.80 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพม. นราธิวาส 67.30 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. ปัตตานี 67 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน